هرکجا پویایی و تغییر فرم فضا و همچنین سبکی و خالص بودن فرم آن مدنظر طراح باشد می­توان روی سازه­های متحرک پارچه­ای متمرکز شد. این سازه‌­ها با توجه به ابعاد فضا و کاربری آن در دسته‌­های متنوعی ارائه و طراحی می­شود که می­توان به سازه­‌های متحرک اتوماتیک، بازویی و خیم‌ه­ای معکوس چتری اشاره کرد که هرکدام با توجه به قابلیت‌هایشان برای فضاهای مختلف بعد از بازدید کارشناسان شرکت پیشنهاد و طراحی می­شود.