نام پروژه: استخر اداره برق
متراژ: – مترمربع
کارفرما/‌مکان: اصفهان