نام پروژه: هروی سیتی سنتر
متراژ: ۲۰۰ مترمربع
کارفرما/‌مکان: تهران
  • سقف کشسان هروی سیتی سنتر
  • سقف کشسان هروی سیتی سنتر
  • سقف کشسان هروی سیتی سنتر
  • سقف کشسان هروی سیتی سنتر
  • سقف کشسان هروی سیتی سنتر
  • سقف کشسان هروی سیتی سنتر
  • سقف کشسان هروی سیتی سنتر