نوشته‌ها

در سازه پارچه ای به لطف استحکام کششی بالا (پنج برابر بیشتر از فولاد). از پارچه های روکش دار می توان برای ساخت سازه های بدون پشتیبانی با دهانه…..