نوشته‌ها

ساختار غشایی استخر، شامل ساختار سایشی کششی ناحیه استراحت، سایبان های چتر، سازه پارچه ای بزرگ سقف. دارای عملکرد ضد آفتاب.سازه پارچه ای اصفهان

design ساختارسازه پارچه ای موفق، راه حل هایی را برای همه چالش های پروژه شما شامل می کند. از مهندسی ساختار برای بارهای خاص تا یقین از……..