نوشته‌ها

روز غشاهای سقف کاذب پارچه ای شفاف خواهند بود.شب، یک دستگاه روشنایی LED پارچه های بام را به گیرنده های نور مستقیم تبدیل می کند.سازه پارچه ای

Our Score
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]