نوشته‌ها

سازه پارچه ایاز پارچه کششی در کشش سطحی است که به یک سطح سه بعدی تشکیل شده است . با ایجاد فشار در سیم و می توان از آن برای ایجاد سقف ،سازه چادری……

Our Score
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]