درخواست استخدام

 • اطلاعات فردی

 • سوابق کاری

 • نام محل کار و نام کارفرماآدرس و تلفن محل کار قبلسمتمیزان حقوق دریافتیسابقه بیمهعلت ترک کار 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام و نام خانوادگینسبت با متقاضیآدرس و تلفن 
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  حجم تصویر ارسالی می بایست کمتر از 250 کیلوبایت باشد
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  پسوند مجاز برای ارسال رزومه pdf بوده و حداکثر حجم قابل قبول 2 مگابایت می باشد
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .