در اینجا نمونه کارها و پروژه های تکمیل شده توسط مدرن سقف در زمینه سقف کشسان و سازه پارچه ای را میتوانید مشاهده کنید. تمامی این پروژه ها نامی بوده و در سرتاسر ایران پخش اند!