سازه های پارچه ای متحرک

سازه های پارچه ای متحرک

سازه های پارچه ای متحرک | هرکجا پویایی و تغییر فرم فضا و همچنین سبکی و خالص بودن فرم آن مدنظر طراح باشد می­توان روی سازه های پارچه ای متحرک متمرکز شد.

این سازه‌­ها با توجه به ابعاد فضا و کاربری آن در دسته‌­های متنوعی ارائه و طراحی می­شود.

که می­توان به سازه­‌های متحرک اتوماتیک، بازویی و خیم‌ه­ای معکوس چتری اشاره کرد.(سازه چادری)

که هرکدام با توجه به قابلیت‌هایشان برای فضاهای مختلف بعد از بازدید کارشناسان شرکت پیشنهاد و طراحی می­شود.