نام پروژه تالار تشریفاتی رزنتال
نوع سقف کشسان ترنسلوسنت (نیمه شفاف)
مساحت 200 متر مربع
کاربری تالار پذیرایی
کارفرما مجموعه رزنتال
مکان تهران، افسریه

مجموعه تالارهای رزنتال واقع در جنوب شرق تهران از آن دسته از پروژه­ هایی است که هم المان­ های معماری و هم فضا ها باید هارمونی و هماهنگی در خود توجهی داشته باشند. سقف­ های ترنسلوسنت به کار رفته در این فضا با فرم سهمی گونه خاص خودش کنتر است بصری ویژه و همچنین وحدت مناسبی بین سقف و دیگر عناصر معماری ایجاد کرده است.