نام پروژه: هتل کوثر
متراژ: 210 مترمربع
کارفرما/‌مکان: اصفهان
  • سازه پارچه ای هتل کوثر
  • سازه پارچه ای هتل کوثر
  • سازه پارچه ای هتل کوثر
  • سازه پارچه ای هتل کوثر