نام پروژه: سقف کشسان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
متراژ: 400 مترمربع
کارفرما/‌مکان: اصفهان