برای نصب سقف کشسان به زیر سازی خاصی نیاز است؟

برای نصب سقف کشسان بر روی کاشی یا کناف نیاز به شاسی کشی یه صورت نبشی یا سازه کناف می­باشد در غیر این صورت نیاز به شاسی­کشی ندارد.