مراحل طراحی، نصب و اجرا سازه پارچه ای

طراحی

طراحی یک سازه غشایی چهار مرحله دارد: طرح اولیه، پیدا کردن شکل، تحلیل و طراحی جزییات اجرایی ابتدا بایستی یک طرح اولیه که عملکرد مورد نیاز سازه را داشته باشد تهیه نمود. سازه پارچه ای | هنگامی که برای طرح اولیه تصمیم­ گیری شده و محدوده طرح مشخص گردید مرحله بعد قطعی کردن شکل هندسی طرح می­باشدکه با استفاده از نرم­ افزارهای کامپیوتری انجام می­گردد. سپس به وسیله همان نرم­ افزارها بارهای مختلف وارد بر سازه تجزیه‌ و تحلیل می‌شود تا مطمئن شویم که نه بیش از حد تحت کشش قرار می­گیرد و نه حالت رها شده­ ای دارد که در زیر بار تغییر شکل داده و در آن گودال ایجاد شود. پس از قطعی شدن شکل هندسی طرح، نحوه برش پارچه مشخص شده و اتصالات لازم متناسب با طرح و متأثر از تحلیل سازه، طراحی می­گردد.

تولید

بعد از مشخص شدن قطاع­ بندی پارچه به اشکال دو بعدی، نقشه­­ های نقطه­ یابی تهیه شده و در کارگاه بر روی پارچه پیاده­ سازی می­شود و بعد از این مرحله برش پارچه انجام میگردد. مرحله جوش پارچه با توجه به نوع پارچه مشخص شده و توسط دستگاه High Frequence با امواج صوت صورت می­گیرد. باید دقت داشت این مرحله حتماً در پروژه­ های مهندسی با جوش HF صورت پذیرد زیرا جوش­ های حرارتی دستی فاقد مقاومت لازم می­باشد بعد از اتمام جوش قطاع ­ها نوبت به مرحله نصب اتصالات گوشه­ای (Corner Plate) می­رسد.نصب این قسمت حتماً باید منطبق بر سازه فلزی صورت گیرد تا مشکلی بابت کشش پارچه ایجاد نشود بعد از نصب اتصالات گوشه­ای مرحله کابل­های داخل پاکت لبه پارچه انجام می­شود. این مرحله باید به صورت دقیق با توجه به نیروهای پیش­تنیده پارچه اندازه­گیری شودهر قسمت پارچه جداگانه با توجه به مهندسی نصب تا خورده و بسته‌­بندی می­شود. باید توجه داشت که این مرحله برخلاف ظاهر ساده بسیار حائز اهمیت است.

اجرا

بعد از طراحی فنداسیون توسط کارفرما با توجه به نقشه­های طراحی شده توسط شرکت مدرن سقف نوبت به نصب سازه فلزی می­رسد در این قسمت توجه به طراحی پارچه و نحوه مونتاژ بسیار مهم است در پایان اجرای سازه فلزی اتصالات گوشه­ای پارچه به محل تعیین‌شده در سازه فلزی متصل می­شود و توسط کشنده­های مخصوص این امر محکم و رگلاژ می­شود.