از مزیت‌های اصلی سقف کشسان این است که این سقف‌ها بسیار سریعتر از دیگر سقف‌ها قابل نصب هستند. پس از انتخاب سقف کشسان مورد نظر توسط کارفرما، شرکت مدرن سقف خدمات کامل اعم از تولید تا نصب و اجرا و در نهایت خدمات پس از فروش را به مشتری ارائه می‌دهد. سقف کشسان یک سیستم سقف معلق است که شامل دو مولفه اصلی است: یک مسیر پروفیل و یک پارچه سقف کشسان سبک وزن. این پوشش به هر نیازی پاسخ داده و میتواند به فاصله حداقل ۲-۳ سانتی متری سقف اصلی نصب شود. نحوه اجرای سقف‌های کشسان دکوراتیو در ۶ گام ساده به شرح زیر می‌باشد.

۱. نصب پروفایل آلومینیومی: پروفیل آلومینیومی نیمه پنهان بهترین انتخاب برای طرح‌های شما است که می‌توانند به راحتی شکل‌های منحنی، گنبد، قوس و دیگر شکل‌ها را ایجاد کنند. پروفیل آلومینیومی دورتا دور محیط فضای مورد نظر بر روی دیوارها یا مستقیما روی سقف اصلی نصب می‌شود.
۲. تنظیم تجهیزات نور و سیستم‌های دیگر در بالای سقف: در صورت نیاز به تجهیزات نور یا سیستم‌های دیگر این تجهیزات به سقف اصلی متصل می‌شوند. فاصله سقف کشسان تا سقف اصلی با توجه به این تجهیزات متغیر می‌باشد.
۳. حرارت: سقف کشسان از پیش ساخته شده یک لبه هارپون دارد که به کل محیط آن جوش داده شده است. این سقف‌ها به دلیل خاصیت کشسان بودن ۱۰ % کوچکتر از اندازه سقف واقعی تولید می‌شود. برای کشش پارچه و تثبیت موقعیتش این پوشش‌ها توسط هیترهای گازی قابل حمل حرارت داده شده و کشیده می‌شود.
۴. اتصال سقف: زمانی که پارچه به الاستیسیته مطلوب رسید توسط کاردک‌هایی در پروفیل‌های آلومینیومی اجرا شده جازده و محکم می‌شود.
۵. عبور تجهیزات و اتصالات نصب از سقف: طوق‌های محکم کننده به پارچه چسبانده می‌شوند و داخلشان برش داد می‌شود تا سوراخ‌هایی برای تجهیزات نور و سیستم‌های دیگر ایجاد شود. تجهیزات به کابل‌ها متصل و از داخل سوراخ‌ها کشیده می‌شوند.
۶. تمیزکاری در پایان کار: هرگونه اثر انگشت یا علامت ناشی از کار روی سقف با استفاده از یک پارچه مرطوب پاک می‌شود. نصب سقف کشسان در اینجا به پایان می‌رسد.