کاتالوگ سازه پارچه ای

شما میتوانید انواع سازه پارچه ای را در کاتالوگ زیر مشاهده کنید.

سازه های پارچه ای به صورت کاملا مهندسی طراحی و اجرا می گردد و به دلیل استفاده از نرم افزارهای تخصصی خریداری شده توسط شرکت مدرن سقف کلیه پارامترهای باران، برف، میزان سایه در تمام ساعات روز و پارامترهای دیگر بررسی و آنالیز می گردد.