استخر باغ غدیر:

نام پروژه استخر باغ غدیر
نوع سقف کشسان براق در رنگ های مختلف
مساحت 2000 متر مربع
کاربری تجاری تفریحی
کارفرما شهرداری اصفهان
مکان اصفهان، باغ غدیر

استخر باغ غدیر با مساحت بیش از 2000 متر مربع جهت اجرا و طراحی سقف کشسان و نورپردازی مدنظر گرفته شده بود
اجرای لایه محافظ که متریالی است بی رنگ و صرفا جهت جلوگیری از عبور گرد و غبار و جلوگیری از ریزش متریال های تاسیساتی که همیشه قبل از سقف کشسان اصلی اجرا میگردد.
اجرای متریال ترنسلوسید مات همراه با نورپردازی تایل های نوری 60-60 که این متریال 70 درصد نورگذر میباشد.
طراحی و ساخت و اجرای لاین های موجی در تنوع رنگی متریال های براق تولید و اجرا شد.