سایبان های چتری | ویژگی های سایبان چترپاسیوچیست؟

1 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | بهترین پارچه وجنس پارچه سازه چادری!

1 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

ساختار سازه پارچه ای مدرن عنکبوتی – استفاده شده در فروشگاه و آزمایشگاه

30 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | مواد بکار رفته در سازه پارچه ای تحت کشش

28 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | روشهای برش پارچه و الگوبرداری چیست؟

27 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

مقایسه عملکرد سازه پارچه ای و پلی کربنات (سایبان: پلی کربنات یا سقف پارچه ای!)

26 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – نحوه شستشو و تمیزکردن سازه پارچه ای چگونه میباشد؟

20 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – جوانب مثبت و منفی سازه پارچه ای چیست؟

17 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – خواص آکوستیک پارچه کششی چیست؟

16 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

موارد مصرف سایبان (سازه پارچه ای) به کار برده شده درغرفه نمایشگاهی

14 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – استفاده از سایبانها در مدارس و خانه سالمندان و مهدکوک وبیمارستان ها

13 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – قیمت و هزینه ساخت در سطح بین المللی چگونه تعیین میشود؟

12 نوامبر 2019/توسط زهرا رضایی