سازه پارچه ای | ساخت پارچه های روکش دار-پارچه رو کش دار pvc

16 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سایبان | روف گاردن، باغی روی پشت بام و نکات هوشمند

14 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | پوشش، تکمیل و رول کردن پارچه در معماری

14 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سقف کشسان | مدرن سقف و سقف های کشسان در اصفهان

12 دسامبر 2019/توسط علیرضا براتی

سازه چادری – ساخت سازه چادری تحت کشش و انواع آن

10 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – عناصر سازه های پارچه ای چیست؟

9 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – کاربرد سازه های فضای باز(مشبک) در حیاط

8 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – ساختار تنشی مخروطی و کاربردهای آن چیست؟

7 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای – سقف چادری متحرک درصنعت در مقابل ساختمان دائمی: کدام بهتر است؟

5 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

ساختارهای پارچه کششی (سازه پارچه ای) – خواص ، انواع و مزایا

4 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سایبان – سقف برقی رستوران برای درآمدزایی و ایجاد فضای مناسب

3 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

آیا سازه پارچه ای برای پارکینگ می توانند چالش شما را برطرف کنند؟

2 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی