چرا باید سازه پارچه ای را جایگزین ساختمان های سنتی کنیم؟

30 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

نحوه اجرای سازه چادری + اجزای تشکیل دهنده، نقاط قوت و ضعف

29 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سایبان | پوشش پارچه ای تاشو و سایبانها در فضای باز

28 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سایبان | سایبان پارچه ای مراکز خرید و خورده فروشی ها

26 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | سازه چادری متحرک مسجد و کاربرد سازه ها در مسجدالنبی

25 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | آیا سازه پوسته ای یک نوع سازه پارچه ای است؟

24 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | سازه فضاکار چه تفاوتی با سازه پارچه ای دارد؟

23 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | ساخت استادیوم ها با استفاده از سازه پارچه ای

22 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | طراحی و اشکال نامتداول آن

21 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سایبان| جلوه و کاربرد سازه پارچه ای در سواحل و اسکله ها

19 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | آنالیز ، طراحی و ساخت سازه پارچه ای

18 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی

فونداسیون سازه چادری و کاربرد کابل‌ها در ساختار چادری

17 دسامبر 2019/توسط زهرا رضایی