چرا باید سازه پارچه ای را جایگزین ساختمان های سنتی کنیم؟

9 دی 1398/توسط زهرا رضایی

نحوه اجرای سازه چادری + اجزای تشکیل دهنده، نقاط قوت و ضعف

8 دی 1398/توسط زهرا رضایی

سایبان | پوشش پارچه ای تاشو و سایبانها در فضای باز

7 دی 1398/توسط زهرا رضایی

سایبان | سایبان پارچه ای مراکز خرید و خورده فروشی ها

5 دی 1398/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | سازه چادری متحرک مسجد و کاربرد سازه ها در مسجدالنبی

4 دی 1398/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | آیا سازه پوسته ای یک نوع سازه پارچه ای است؟

3 دی 1398/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | سازه فضاکار چه تفاوتی با سازه پارچه ای دارد؟

2 دی 1398/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | ساخت استادیوم ها با استفاده از سازه پارچه ای

1 دی 1398/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | طراحی و اشکال نامتداول آن

30 آذر 1398/توسط زهرا رضایی

سایبان| جلوه و کاربرد سازه پارچه ای در سواحل و اسکله ها

28 آذر 1398/توسط زهرا رضایی

سازه پارچه ای | آنالیز ، طراحی و ساخت سازه پارچه ای

27 آذر 1398/توسط زهرا رضایی

فونداسیون سازه چادری و کاربرد کابل‌ها در ساختار چادری

26 آذر 1398/توسط زهرا رضایی