سقف کاذب

سقف های کاذب نوعی مولفه طراحی معماری هستند که در ساختمان های تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار میگیرند. این سقف ها با استفاده از سیستم های فلزی ایجاد میشوند که با فاصله ای از سقف اصلی نصب میشوند و بدین ترتیب فضایی بین ناحیه فوقانی سقف کاذب و ناحیه زیرین سقف اصلی شکل میدهند. این فضا علاوه بر پوشش سقف اصلی میتواند فضای مفیدی برای توزیع گرمایش، تهویه، اتصالات و سیم کشی ها و همینطور فضایی برای نصب سیستم صوتی باشد.

یکی از انواع سقف های کاذب، سقف های کششی هستند که از یک سازه اولیه و یک پارچه کشسان تشکیل شده اند که این پارچه به صورت کششی به سازه متصل میشود. از این سیستم میتوان به منظور نورپردازی و دیگر کاربردهای نمایشی خلاقانه نیز استفاده کرد. این نوع سقف های کاذب در ابعاد و طرح های بیشماری ارائه میشوند.

سقف کاذب