سازه پارچه‌ای یکی از زیرمجموعه‌ های ….. و به دلیل سبک بودن، انعطاف….گسترش چشم گیری در ساخت بناها…..| سقف کاذب پارچه ای اصفهان|

Our Score
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

سازه پارچه ای :سازه ای است که با کشش سیستم غشایی (با سیم یا کابل) نصب می شود. تا پشتیبانی سازه ای را به سازه ارائه دهد.|سازه پارچه ای|….

Our Score
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]